Joh. Rosenkrantzlaan 10
2104 CD Heemstede
Tel.: (023) 534 70 12
Fax. (023) 534 86 45
Mobiel: 06 - 55 86 03 35
E-mail: info@svankeulen.nl

Externe deskundigheid

Vastgelopen processen weer in beweging krijgen. Onderbelichte aspecten boven tafel krijgen. Onvermogen overwinnen en ontdekken waar de kansen liggen. De contouren van nieuw beleid zichtbaar maken. Soms kan een goed advies van een externe deskundige nét die duw in de juiste richting geven.

Kritisch en betrokken

Uw inzet: openheid en de wil om het betreffende vraagstuk aan te pakken. Mijn inzet: snel en strategisch met u meedenken, inlevingsvermogen en een jarenlange ervaring. Als extern adviseur beschik ik enerzijds over voldoende afstand om kritische vragen te kunnen stellen en een vraagstuk snel te overzien. En anderzijds over betrokkenheid en inzicht.